شیوه های عملی طرح و دفاع از ۴۶ دعوای حقوقی

250,000 تومان

نویسنده

گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

قطع

وزیری

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

250,000 تومان