خرید کتب حقوقی از کتاب تاپ

با بیش از ۵،۰۰۰ عنوان کتاب چاپی و الکترونیکی حقوقی از تمامی انتشارات


حسِ خوبِ کتاب خوندن!

دسته بندی کتاب ها

تازه‌ ترین کتاب ها

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
350,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
300,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
300,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
150,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
160,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

دسته بندی نشده

مجموعه قوانین ثنا

185,000 تومان

محصولات ویژه این هفته

حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان 17,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

کتب دعاوی و رویه دادگاه ها

جرم شرب خمر در رویه دادگاه ها

32,000 تومان 28,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

کتب دعاوی و رویه دادگاه ها

جرائم قاچاق مواد مخدر در رویه دادگاه ها

38,000 تومان 34,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

کتب دعاوی و رویه دادگاه ها

کتاب جرایم خانوادگی در رویه دادگاه ها

32,000 تومان 28,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

کتب دعاوی و رویه دادگاه ها

جرم سرقت در رویه دادگاه ها

50,000 تومان 45,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
50,000 تومان 45,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
40,000 تومان 36,000 تومان

کتاب های تخفیف خورده

سایت کتاب تاپ هر هفته ۴ تا از کتاب های حقوقی را با تخفیف عرضه میکند

منابع کمک آزمون

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

کتب دعاوی و رویه دادگاه ها

جرم تخریب در رویه دادگاه ها

29,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

کتب دعاوی و رویه دادگاه ها

جرم سرقت در رویه دادگاه ها

50,000 تومان 45,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

برخی از انتشارات